Artikel 8.  AVG Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Als vereniging zorgen wij ervoor dat de leden hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens goed kunnen uitoefenen. De leden hebben de volgende rechten:

Recht op inzage
Indien een lid vraagt om inzage moet je het lid kunnen laten weten: of je zijn persoonsgegevens gebruikt en zo ja, om welke gegevens het gaat; wat het doel is van het gebruik; aan wie je de gegevens nog meer hebt verstrekt; wat de herkomst van de gegevens is (indien de herkomst bekend is).

Recht op correctie en verwijdering
Een lid mag een correctie aanvragen als: zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn; de persoonsgegevens van het lid onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; zijn persoonsgegevens op een of andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

Recht om vergeten te worden
Het lid heeft het recht om te eisen dat de vereniging de verwijdering doorgeeft aan alle organisaties die deze gegevens van de vereniging hebben gekregen. Dit moet vervolgens ook aan het lid kunnen worden bewezen dat deze gegevens verwijderd zijn. Dit recht is niet ‘absoluut’. D.T. 1999 zal eerst eisen dat leden eerst al hun schulden aan de vereniging voldoen, voordat alle persoonsgegevens van het lid worden verwijderd.

D.T. 1999 wil de persoonsgegevens, ingevuld op het inschrijfformulier door lid, verwerken in de administratie om zodoende een correcte administratie te kunnen voeren.

D.T 1999 wil foto’s en filmpjes plaatsen op internet en sociale media ter promoting van de sport en onze verenging. Lid gaat akkoord dat er beelden worden gemaakt en gepubliceerd.

Lid dient bij inschrijving kenbaar te maken akkoord te gaan met ons AVG beleid door ondertekening van het inschrijfformulier. Indien lid dit niet wil ondertekenen, zal het bestuur beslissen of lid wordt toegelaten en/of maatregelen genomen dienen te worden.

Laatstelijk gewijzigd is AVG (art. 8) toegevoegd en bekrachtigd in de ALV van 10 maart 2020.