Artikel 7.  Representatie.

De vereniging kent representatie binnen en buiten de vereniging.

Representatie buiten de vereniging geschiedt alleen bij gelegenheden waarvoor de vereniging een uitnodiging heeft ontvangen en de afzender(s) een directe zakelijke en/of sportieve relatie met de vereniging heeft (hebben).

Representatie binnen de vereniging geschiedt wanneer ten aanzien van een lid een ingrijpende gebeurtenis plaats vindt en het bestuur daarvan op de hoogte wordt gebracht, zoals bij:

  • Geboorte …………………………………………………..
  • Huwelijk ………………………………………………….
  • Huwelijksfeest 25, 40 en 50 jaar ………………………….
  • Ziekenhuisopname of ziekte naar oordeel van het bestuur..
  • Overlijden van het lid ……………………………………..
  • Aftreden van een bestuurslid op eigen verzoek …………..
  • Afscheid van een lid, dat naar het oordeel van het bestuur,

zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging.
Het te besteden zal door het bestuur worden vastgesteld.