Artikel 3.  Einde lidmaatschap.  (art. 11 en 12 Statuten)

Indien een lid door verhuizing buiten de gemeente Nederweert op een afstand van 25 km of meer van die gemeente komt te wonen vervalt op zijn verzoek de opzegtermijn. Het lidmaatschap wordt alsdan op zijn verzoek met onmiddellijke ingang beëindigd.